DIENSVERLENING - AAN - HUIS

Voordelen
Dit is de meest luxe vorm van kinderopvang.
Je maakt samen met de gastouder afspraken over. Werktijden, werkzaamheden en de dagindeling
Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat de gastouder het huis schoonmaakt, de boodschappen doet en het eten kookt voor de kinderen of het hele gezin.

IN LOONDIENST

Voordelen
Deze vorm van opvang is voor de gastouder interessant, wanneer hij/zij vier dagen of meer werkt bij de vraag ouder aan huis. Je sluit met de gastouder een arbeidscontract af. 
Je maakt afspraken over de tijden en dagen dat de gastouder privé  opvang  biedt bij jouw thuis. voorbeelden van taken kunnen zijn: de gastouder kookt voor de kinderen en/of het hele gezin, doet boodschappen, maakt het huis schoon. 

ZZP-ER

Voordelen
Je bent eigen baas. Je komt in aanmerking voor ondernemers aftrek. Gastouderopvang is vrijgesteld van BTW. Je hoeft dus geen BTW te rekenen op je facturen en je hoeft geen BTW terug te geven ieder kwartaal aan de belastingdienst.

FREELANCER

Voordelen

Je kunt je werkzaamheden in je eigen huis ook als freelancer doen. Je hoeft niet aan de urennorm te voldoen en meer opdrachtgevers te hebben.

Belangrijke verschillen gastouder-aan- huis

Verschillen tussen de vorm dienstverlening - aan - huis & in loondienst is.
Loondienst: de ouder heeft meer administratieve verplichtingen er ontstaat een werkgever-werknemer situatie, dus de gastouder komt bij de ouder in loondienst met alle daaraan verbonden verplichtingen naar de belastingdienst.

ZPP-ER

Hoe werkt dat in de gastouderopvang

Wanneer je vanuit je eigen huis gastouderopvang wilt aanbieden is de keuze eenvoudig: je gaat als ZZP’er aan de slag.
Voorwaarden: 
je bent werkzaam onder de noemer ZPP-ER wanneer:
 • Je minimaal 3 opdracht gevers per jaar hebt.
 • Je minimaal 1255 uur per jaar werkt. ( dit is ongeveer 24 uur per week)
 •  Je via diverse kanalen je diensten aan biedt (bijvoorbeeld: website en social media) en werkt met contracten die op geen manier leiden tot schijnzelfstandigheid.
 

FREELANCER

Hoe werkt dat in de gastouderopvang

Wanneer je werkzaam bent bij de vraagouder aan huis kun je ervoor kiezen om je als freelaner te presenteren
Voorwaarden: 
 • De gastouderinkomsten worden in dit geval gezien als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.
 • Je kunt je werkzaamheden in je eigen huis ook als freelancer doen.
 • Je bent dan geen zelfstandige ondernemer en je krijgt niet de belastingvoordelen die daarbij horen. Je hoeft ook niet aan de urennorm te voldoen en meer opdrachtgevers te hebben.
 • Als freelancer heb je wel, net als de ZZP’er, het debiteurenrisico en mag je wel al je kosten die je maakt als gastouder aftrekken van je inkomen voordat de belasting wordt berekend. Je zou een hiervoor boekhouder kunnen laten mee kijken naar jouw situatie.

Dienstverlening - aan - huis

wat kun je verwachten van een gastouder-aan-huis?

De gastouder valt onder de “Regeling huispersoneel”. De gastouder biedt opvang in het huis van de vraagouder.
Als ouder maak je afspraken met de gastouder over werktijden, werkzaamheden en dagindeling. Voorbeelden van deze afspraken zijn:
 • Het huis schoon maken
 • De boodschappen doen
 • Eten koken voor de kinderen of het hele gezin.
Voorwaarden: 
Het valt onder de regeling dienstverlening aan huis, als de gastouder voldoet aan deze voorwaarden:
 • Je laat huishoudelijk werk doen in en om het huis.
 • Je bent particulier (je bent geen bedrijf).
 • Je huurt een particulier in, voor minder dan 4 dagen per week.
 
 • De opvang (per gastouder) is maximaal drie dagen per week. Het maakt niet uit hoeveel uur per dag je iemand inhuurt. Huur je iemand in voor 1 uur per dag? Dan geldt dat als 1 gewerkte dag. Vooraf spreek je de dagen en tijden af.
 • Het uurloon van de gastouder bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon.   Het uurtarief is ongeacht het aantal op te vangen kinderen.  Het uurtarief is exclusief de bureaukosten van Mellebel.
 • Je betaald de gastouder een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of kan meteen in het uurtarief worden meegenomen.
 • De gastouder heeft recht op vakantie-uren, 4 maal de overeengekomen arbeidstijd per week, volgens de wet arbeid en zorg. 
 • Bij ziekte van de gastouder betaalt je 70% van de overeengekomen uren en salaris wat is overeengekomen. Min twee wachtdagen bij elke ziekmelding.Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte, Dit ziekengeld is minstens 70% van de overeengekomen uren en salaris wat is overeengekomen.
 • De gastouder draagt zelf zorg voor de belastingafdrachten.
De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, de dienstverlener is dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). De dienstverlener heeft ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kan de dienstverlener zich vrijwillig verzekeren bij het UWV.

In loondienst

Een gastouder in loondienst arbeidsovereenkomst. vanaf 4 dagen per week.

 Voorwaarden:
 • De gastouder heeft recht op minimaal 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar.
 • Bij ziekte van de gastouder, hebben de ouder(s) maximaal 104 weken doorbetalingsplicht tegen70% van het laatstverdiende loon.
 • Het uurtarief is: minimum uurloon + 8% vakantiegeld + 16,69% werkgeverslasten ongeacht het aantal op te vangen kinderen.
 • Maandelijks heeft de ouder de verplichting om aangifte loonheffingen te doen. Dit kan ook worden uitbesteed aan een administratiekantoor.  
 • Er geld een arbeidsovereenkomst welke niet zomaar tussentijds kan worden beëindigd. De gastouder kan maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangeboden krijgen.
 • Indien gastouder ingeschreven is in het LRKP dan kan vraagouder subsidie aanvragen, maar dan moet de uitbetaling wel via het gastouderbureau lopen en ben je ook bureaukosten verschuldigd.