De opvangkosten zijn opgebouwd uit twee bedragen

Het uurtarief van de gastouder 

De gastouders zijn zelfstandig of zelfstandig ondernemer en bepalen in principe zelf hun tarieven.

De meeste gastouders hebben een uurtarief dat ligt tussen de €5,20 en €6,20 per uur, per kind.

Biedt de gastouder opvang via de regeling Dienstverlening-aan-huis, dan zal hiervoor een vast uurtarief worden afgesproken. 

Een deel van de kosten betaal je zelf, dit is de verplichte eigen bijdrage met de kinderopvangtoeslag kun je het andere deel betalen.
Check hier hoe je kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Bureaukosten Mellebel 

Bij Mellebel kun je kiezen voor het zekerheid-pakket of het flexibel-pakket

Flexibel-pakket
 1 kind
 €0.85 euro per uur
| start tarief |    €21.25
| eind tarief |    €67.90  

Op basis van uur-afname.   
2 kinderen
€ 0,50 cent per kind per uur
| start tarief |                    €30,-
| eind tarief |                    €80,- 
 
Op basis van uur-afname.        
3 kinderen of meer
€0.50 cent per kind per uur.
| start tarief |                          €45,-
| eind tarief |                          €120-  
 
 Op basis van uur-afname.  
Zekerheid-pakket
 1 kind 
€ 50,- per maand.
één vast bedrag per maand ongeacht aantal uur.
 2 kinderen 
€ 60,- per maand.
één vast bedrag per maand ongeacht aantal uur.
 3 kinderen of meer
€ 70,- per maand.
één vast bedrag per maand ongeacht aantal uur.

Bureaukosten onderbouwing

| Wat doet het gastouderbureau |

 • Begeleiden en faciliteren (nieuwe) Gastouders en Vraagouders;
 • Afsluiten overeenkomsten;
 • Aanmelding en wijziging Landelijk Register Kinderopvang;
 • Jaarlijkse Risico Inventarisatie per opvang-locatie;
 • Evaluatie per kind per Gastouder;
 • Bemiddeling binnen het netwerk van Mellebel;
 • Bemiddeling- en evaluatiegesprekken;
 • Vraagbaak voor Vraagouders en Gastouders;
 • Pedagogisch advies;
 • Maandelijkse facturatie en wettelijke kassiersfunctie;
 • Jaaropgaven Gastouders en Vraagouders;
 • Administratie volgens richtlijnen belastingdienst;
 • Informatieverstrekking;
 • Faciliteren en organiseren oudercommissie;
 • Lidmaatschap Geschillencommissie;